[China] - [Regions] - Xizang/Tibet - S Xizang (Gyirong Xian)