Friedrich B. Marschall von Bieberstein


AUCTORE

L. B. FRIDERICO MARSCHALL A BIEBERSTEIN

Flora Taurico-Caucasica

EXHIBENS STIRPES PHAENOGAMAS, IN CHERSONESO TAURICA ET REGIONIBUS CAUCASICIS SPONTE CRESCENTES

AUG. RUTH. IMP. CONS. STAT. ORD. S. WLAD. EQ.

Toumus II.

CHARKOUIAE: TYPIS ACADEMICIS A. 1808

(p.1)(p.2)(p.3)(p.4)(p.5)(p.6)(p.7)(p.8.)(p.9)

p. 10-11Digynia


281. PAEONIA. Cal. 5-phyllus. Pelala.5. Styli 0. Caps. altero latere dehiscentes, polyspermae.


1043. PAEONIA corallina.

P. foliis biternatis, foliolis ouatis integris nudis, capsulis recuruatis tomentosis. Linn. ed. Willd. 2. p. 1221. Retz. obs. 3. p. 34

P. integra. Murr. in com. goett. a. 1754 et 1785 p. 92

P. triternata. Pall. ind. taur.

P. officinalis. (beta) Linn. spec. pl. p. 747. Habl taur. p. 116. Pall ross. 2. p. 93. (descriptio nec synonyma.)

P. quarta Aquilinae foliis. Clus. hist. I. p. 280

In Tauriae nemorosis, umbrosis haud rara. Floret Aprili.

Radix fibrosa. Foliorum costae laterales saepe foliolis tantum binis: interiore scilicet deficiente. Foliola plicato-nudata caeterum integerrima glauca. Flos speciosus P. officinalis roseus nec sanguineus. Capsulae ternae valde tomentosae.1044. PAEONIA hybrida.

P. foliis nudis decompositis laciniatis: laciniis lineari-lanceolatis, capsulis recuruatis tomentosis.

P. foliis biternatis, foliolis multipartitis nudis: laciniis linearibus germinibus pubescentibus. Linn. ed. Willd. 2. p. 1223.

P. foliis ternato-multifidis, laciniis linearibus germinibus pubescentibus. Pall. ross. 2. p. 94. t. 86 et ind. taur.

In promontorii Caucasici herbidis, imprimis circa Stauropolin reperitur, in Tauria perrara. Floret Majo, #

Est species bene distincta, seminibus sese multiplicans, nec planta hybrida. Statura, flores et fructus insequentis, a qua foliorum laciniis latis potissimum differt.
1045. PAEONIA tenuifolia.

P. foliis nudis decompositis: laciniis lineari-filiformibus, capsulis recuruis tomentosis.

P. foliis biternatis, foliolis multipartitis nudis, laciniis lineari-subulatis, capsulis tomentosis. Linn. ed. Willd. 2. p. 1223. dec. I. p. 5. t. 5. Gmel sib. 4. p. 185. n. 15. t. 73. Pall. ross. 2. p. 95. t.87 et ind. taur. Habl taur. p. 116.

Freqnens in Tauriae campestribus et collibus apricis. Floret Aprili, Majo. #

Radix filipendulacea, Flores sanguinei. Capsulae binae.